Unverified Commit a32a383b authored by transifex-integration[bot]'s avatar transifex-integration[bot] Committed by GitHub
Browse files

Translate '/config/locales/en.yml' in 'eu' (#1785)* Translate /config/locales/en.yml in eu

translation completed for the source file '/config/locales/en.yml'
on the 'eu' language.

* Translate /config/locales/en.yml in eu

translation completed for the source file '/config/locales/en.yml'
on the 'eu' language.
Co-authored-by: default avatartransifex-integration[bot] <43880903+transifex-integration[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: default avatarAhmad Farhat <ahmad.af.farhat@gmail.com>
parent 06236b49
......@@ -43,6 +43,18 @@ eu:
placeholder: Irudiaren Url-a...
title: Marka-irudia
invalid: URL baliogabea
legal:
change: Aldatu URLa
info: Aldatu orriaren behealdean agertzen den Esteka Legala
placeholder: URL Legala...
title: Legala
invalid: URL baliogabea
privpolicy:
change: Aldatu URLa
info: Aldatu orriaren behealdean agertzen den Pribatutasun Baldintzak
placeholder: Pribatutasun Baldintzen URLa...
title: Pribatutasun Baldintzak
invalid: URL baliogabea
cache:
info: "Biltegiratutako hornitzailearen cachea garbitzen du, eguneratutako informazioaren eskaera berri bat egitera behartzen duena"
title: Hornitzailearen cachea garbitu
......@@ -145,9 +157,12 @@ eu:
rooms:
title: Zerbitzariko Gelak
table:
ended: "Bukatuta: %{session}"
id: ID
not_running: Geldirik
participants: Partaideak
running: Martxan
started: "Hasita: %{session}"
status: Egoera
view: Ikusi
title: Erakundearen Ezarpenak
......@@ -245,6 +260,8 @@ eu:
designs: Diseinu Pertsonalizatuak
authentication: Erabiltzaile Autentikazioa
footer:
legal: Legala
privpolicy: Pribatutasun Baldintzak
powered_by: "%{href} erabiliz."
forgot_password:
subtitle: Pasahitza ahaztu dut
......@@ -275,7 +292,7 @@ eu:
search:
start: Hasi bilatzen...
landing:
about: "%{href}zure BigBlueButton kode irekiko konferentzia zerbitzurako front-end sinple bat da. Zure gela propioak sor ditzakezu saioak ostatatzeko, edo beste batzuenera batu esteka labur eta praktiko bat erabiliz."
about: "%{href} zure kode irekiko BigBlueButton konferentzia zerbitzurako front-end sinple bat da. Zure gela propioak sor ditzakezu saioak ostatatzeko, edo beste batzuenera batu esteka labur eta praktiko bat erabiliz."
welcome: Ongi etorri BigBlueButtonera.
video: Ikusi Greenlight erabiltzeko gure tutoriala.
upgrade: Erakutsi nola eguneratu 2.0ra!
......@@ -367,7 +384,7 @@ eu:
warning: <b>Ez</b> zara gai izango gela hau berreskuratzeko
recording_warning: "edo berarekin lotutako %{recordings_num} grabazioetatik bat ere ez."
invite_user:
email_placeholder: Sartu erabiltzailearen posta kontuak (komaz bananduta)
email_placeholder: Sartu erabiltzaileen posta kontuak (komaz bananduta)
footer: Erabiltzaileak posta kontu bat jasoko du izena emateko jarraibideekin
send: Bidali Gonbidapena
title: Gonbidatu Erabiltzailea
......@@ -431,7 +448,7 @@ eu:
all_recordings: Grabazio Guztiak
email: Bidali Postaz Grabazioa
error: "Errore bat egon da %{count} grabazio eskuratzen"
no_recordings: "Gela honek ez du %{inject} grabaziorik."
no_recordings: "Gela honek ez du %{inject} den grabaziorik."
no_user_recordings: Ez daukazu grabaziorik une honetan.
no_matched_recordings: "%{inject} grabaziorik ez dator bat zure bilaketarekin."
recorded_on: "%{date}-en grabatua"
......@@ -468,6 +485,7 @@ eu:
remove: Kendu
rename: Berrizendatu
reset_password:
invalid_token: "Pasahitza berrezartzeko lekukoa ez da baliozkoa. Saiatu zure pasahitza berriro berrezartzen, mesedez."
subtitle: Berrezarri Pasahitza
password: Pasahitz Berria
confirm: Pasahitz Berriaren Egiaztapena
......@@ -533,9 +551,10 @@ eu:
provider: Hornitzailea
image: Irudia
image_url: Profilaren Irudiaren URL
roles: Erabiltzailearen Rolak
roles: Erabiltzailearen Rola
subtitle: Eguneratu zure Kontuaren informazioa
title: Kontuaren Informazioa
reset_password: Berrezarri erabiltzailearen pasahitza
delete:
button: "Bai, nire kontua ezabatu nahiko nuke."
disclaimer: "Zure kontua ezabatzea aukeratzen baduzu, <b>EZINGO DA</b> berreskuratu. Zure kontuarekin loturako informazio guztia, ezarpenak, gelak eta grabazioak barne ezabatu egingo dira."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment